CMi 5110, integrerad M-Busmaster

CMi5110 är en trådlös M-Busmaster integrerad i en CMi box.

M-Busmastern kan användas tillsammans med existerande trådade M-Bussystem eller tillsammans med CMe Series-produkter. CMi5110 kommunicerar med trådlösa M-Busslavar via de trådlösa standarderna S1, T1 samt C1 och är kompatibel med alla förekommande M-Busslavar på marknaden. CMi5110 hanterar upp till 800 trådlösa M-Busslavar som individuellt kan säkras via krypteringsnycklar.

Beskrivning

CMi5110 kan automatiskt installera valda trådlösa M-Busslavar.Genom att aktivera läget automatisk installation på CMi5110 kan alla trådlösa M-Busslavar inom räckhåll identifieras automatiskt och konfigureras för drift. De installerade trådlösa M-Busslavarna kan senare redigeras och konfigureras för att använda kryptering för säkra anslutningar.
ENKEL KONFIGURATION

CMi5110 kan enkelt konfigureras genom att använda M-Buskommandon på standard M-Bus 2-tråd.

ANVÄND TILLSAMMANS MED EXISTERANDE 2-TRÅDSSYSTEM

Alla installerade trådlösa M-Busslavar kan läsas av genom att använda M-Buskommandon på CMi5110 M-Bus slavport. Denna funktionalitet gör CMi5110 fullt kompatibel med existerande trådade M-Bussystem. De trådlösa M-Busslavarna kan läsas av individuellt genom sekundär- eller primäradressering med avläsningskommando REQ_UD2.

FRAMTIDSSÄKER

CMi5110 kan konfigureras på distans via standard M-Buskommandon. När nya trådlösa lägen eller standarduppdateringar för M-Bus finns tillgängliga kan programvaran uppdateras på distans för att möta nya marknadskrav. När CMi5110 används i konfigurerat OMS-läge tillsammans med andra CMe Series-produkter skapas ett helt kompatibelt MUC-koncept.

Dokument

Manual CMi5110
Produktblad CMi5110

Till toppen