CMe 3100, M-Busmaster TCP/IP

CMe3100 är en intelligent TCP/IP M-Busmaster med lagringsfunktionalitet.

Den är kompatibel med alla DIN-monterade mätare från ABB, samt övriga mätare som följer M-Busstandarden. CMe3100 använder öppna protokoll, vilket gör att den snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. Den kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket innebär att monteringsplatsen aldrig behöver besökas vid uppgradering. Den flexibla och mångsidiga designen gör CMe3100 till den mest kraftfulla TCP/IP M-Busmastern på marknaden.

Beskrivning

CMe3100 kräver ingen konfiguration på plats, vilket minskar både installationskostnaden och risken för handhavandefel. Efter installationen skickar CMe3100 direkt en bekräftelse om installationen lyckats och den börjar lagra mätvärden direkt efter uppstart.
ÖPPNA PROTOKOLL

CMe3100 använder öppna protokoll, vilket gör den lätt att integrera med olika fakturerings- och rapporteringssystem. Den kommunicerar via TCP med alla programvaror som stöder M-Busstandarden. Den kan skicka filer med mätvärden till FTP- och HTTP-servrar, samt via e-post. Tack vare e-postfunktionen minimeras problem med brandväggar och implementering i befintliga IT-strukturer. Enheten har även en inbyggd webbserver för konfiguration via JSON.

FLEXIBEL

Den flexibla designen med den optiska IR-porten gör det möjligt att koppla samman CMe3100 med olika expansionsmoduler. Till exempel kan en M-Busextender i CMeX10 Series läggas till för att ansluta upp till 256 extra mätare. Nya expansionsmoduler utvecklas ständigt för att möta marknadens efterfrågan. CMe3100 har dubbla M-Busslavportar vilket gör det möjligt att dela informationen till olika system.

KOSTNADSEFFEKTIV

Tack vare dess höga kvalitet och flexibla design bidrar CMe3100 med en mycket kostnadseffektiv lösning för DIN-monterade mätarinstallationer.

FRAMTIDSSÄKER

CMe3100 är byggd enligt den globala standarden SUN Java™ platform technology. Plattformen och biblioteken är utformade och testade av ledande mjukvaruföretag. Uppdateringar och rättningar görs på distans, vilket förebygger onödiga serviceärenden och besök på monteringsplatsen. CMe3100 har en intern expansionsmöjlighet för till exempel WiFi och även en extern USB-masterport för framtida funktioner.

Dokument

Manual CMe3100

Till toppen