2WR7 fristående flödesmätare

2WR7 från Landis+Gyr är en fristående flödesmätare som kan anslutas till de flesta integreringsverken på marknaden. Flödet mäts med ultraljudsteknik: ultraljudspulser skickas i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden för pulsen att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid.

Beskrivning

Kontakta oss!

Noggrannhetsklass 2 eller 3 (EN1434)
Miljöklass A (EN1434)
Mekanisk klass M1 (2004/22/EG)
Elektromagnetisk klass E1 (2004/22/EG)
Omgivande luftfuktighet <93 %
Förvaringstemperatur -20 till 60 °C
Max. höjd 2000 m ö h
Elektronisk enhet:
Omgivningstemperatur 5 till 55 °C
Kapsling IP 54 enl. EN60529
Strömförsörjning Batteri för 5 eller 9 år
Optiskt gränssnitt Standard (EN62056-21)
Pulsutgång:
Typ Open collector
Dielektrisk styrka 500 Veff mot jord, galvaniskt isolerad
Pulsvärde Valbart
Pulslängd valbar
Spänning Max. 30 V
Ström Max. 30 mA
Spänningsfall < 30 V vid 10 mA
Polaritet opolär
Flödesdel:
Kapsling IP54 (IP68 för QP150)
Monteringsställe fram – eller returledning
Flödesriktare Krävs ej
Mätområde 1 : 100
Temperaturområde 5 …. 130 °C
Max. temperatur 150 °C i 2000 h
Max. överlast 2,8 x Qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB004
Certificate recognising the quality management system
DE-M-AQ-PTB006
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Dokument

Installations- och servicemanual
Teknisk support
Jonas Karlsson
Jonas KarlssonSäljare
+46 (0) 72 452 78 50
Till toppen