2WR7 fristående flödesmätare

2WR7 från Landis+Gyr är en fristående flödesmätare som kan anslutas till de flesta integreringsverken på marknaden. Flödet mäts med ultraljudsteknik: ultraljudspulser skickas i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden för pulsen att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid.

Beskrivning

Noggrannhetsklass 2 eller 3 (EN1434)
Miljöklass A (EN1434)
Mekanisk klass M1 (2004/22/EG)
Elektromagnetisk klass E1 (2004/22/EG)
Omgivande luftfuktighet <93 %
Förvaringstemperatur -20 till 60 °C
Max. höjd 2000 m ö h
Elektronisk enhet:
Omgivningstemperatur 5 till 55 °C
Kapsling IP 54 enl. EN60529
Strömförsörjning Batteri för 5 eller 9 år
Optiskt gränssnitt Standard (EN62056-21)
Pulsutgång:
Typ Open collector
Dielektrisk styrka 500 Veff mot jord, galvaniskt isolerad
Pulsvärde Valbart
Pulslängd valbar
Spänning Max. 30 V
Ström Max. 30 mA
Spänningsfall < 30 V vid 10 mA
Polaritet opolär
Flödesdel:
Kapsling IP54 (IP68 för QP150)
Monteringsställe fram – eller returledning
Flödesriktare Krävs ej
Mätområde 1 : 100
Temperaturområde 5 …. 130 °C
Max. temperatur 150 °C i 2000 h
Max. överlast 2,8 x Qp
Nominellt tryck PN16, PN25
EC type- examination certificate
DE-06-MI004-PTB004
Certificate recognising the quality management system
DE-M-AQ-PTB006
Notified body: 
PTB Braunschweig and Berlin, Germany; identification number 0102

Dokument

Installations- och servicemanual
Teknisk support
Jonas Karlsson
Jonas KarlssonSäljare
+46 (0) 72 452 78 50
Till toppen