• 2WR7 från Landis+Gyr är en fristående flödesmätare som kan anslutas till de flesta integreringsverken på marknaden. Flödet mäts med ultraljudsteknik: ultraljudspulser skickas i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden för pulsen att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid.
  • Sonix flödesmätare med ultraljudsteknik. Storlekar från DN 150 – DN 2000.
  • Sonix flödesmätare med ultraljudsteknik. Storlekar från DN 150 – DN 2000.
Till toppen