TLS tem­pe­ra­tur­gi­va­re med 4‑trådsmätning, samt giva­re med kopp­lings­hu­vud kom­mer från Pols­ka Tele­trans-Elcomp. Givar­na finns med nog­grann­hets­klass B samt AA. Till­verk­ning och test av nog­grann­het utförs i fabri­ken i Kra­kow.