Sonix till­ver­kar stör­re ult­raljuds­mä­ta­re med beteck­ning­en DN 100 – DN 2000. Ett genu­int hant­verk av skick­li­ga ingen­jö­rer. I Sve­ri­ge har TLS leve­re­rat ca 60 mäta­re under 5 år i stor­lek DN 150 – DN 350. Hös­ten 2016 har TLS och Sonix ingen­jö­rer instal­le­rat en ult­raljuds­mät­ning direkt på befint­li­ga rör utan itu­såg­ning. Sonix pro­duk­tion och utveck­ling lig­ger i Wars­za­wa.