Landis+Gyr är en av värl­dens störs­ta till­ver­ka­re av mäta­re av ult­raljuds­typ. Mätar­na kan leve­re­ras med ett oräk­ne­ligt antal vari­ab­ler för skilj­da behov. Till­verk­ning­en sker i tys­ka Nürn­berg, där man pro­du­ce­rar ca 600 000 mäta­re årli­gen för den euro­pe­is­ka mark­na­den. Kon­cer­nen har totalt 18 fabri­ker runt om i värl­den, bl.a i Kina för att för­se den asi­a­tis­ka mark­na­den med mäta­re. Landis+Gyr omsat­te 2018 ca 17 mil­jar­der SEK. Landis+Gyr Group AG star­ta­de sin verk­sam­het 1896 i Zug, Schweiz, där kon­cer­nens huvud­kon­to­ret lig­ger än i dag.

 • Värmemätaren UH50 från Landis+Gyr mäter noggrant med ultraljudsteknik och har flera olika kommunikations-möjligheter, bl.a. M-Bus, trådlös M-Bus och GPRS. UH50 finns både som värmemätare och som kylmätare.
 • Trådlös värmemätning för enkel kommunikation. UH50 med inbyggd GPRS-modul är en lättinstallerad, driftsäker och kostnadseffektiv lösning för kommunikation av mätvärden. Enheten använder öppna protokoll vilket gör att den snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. Den är flexibel och kan konfigureras och uppdateras på distans, vilket innebär att monteringsplatsen inte behöver besökas vid uppdatering. Välkommen till framtidens värmemätning och kylmätning.
 • Värmemätare – kylmätare, ett fristående integreringsverk för mätning av värme och kyla. Värmemätare och kylmätaren UC50 är kompatibel med de flesta flödesgivarna på marknaden. UC50 har även plats för två kommunikationsmoduler, med en mängd kommunikationssätt att välja mellan till exempel M-Bus, trådlös M-Bus, GPRS, LON, Modbus, pulssignal samt analogsignal.
 • 2WR7 från Landis+Gyr är en fristående flödesmätare som kan anslutas till de flesta integreringsverken på marknaden. Flödet mäts med ultraljudsteknik: ultraljudspulser skickas i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden för pulsen att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid.
 • Nya QP150, med DN150, och nominellt flöde. QP150 finns både som värme- och/eller kylmätare eller som fristående flödesgivare. Utmärkande för QP150 är den utbytbara mätinsatsen; vid mätarbyte eller återkommande kontroll behöver bara den lätta mätinsatsen bytas ut, detta görs enkelt av en person. Rördelen kan sitta permanent i systemet, vilket sparar både tid och resurser. Rördel såväl som mätinsats utgörs av högkvalitativt rostfritt stål.
 • Den nya generationens värme och kylmätare för fördelningsmätning. Flödesgivaren i kompositplast. Ultraljudsteknik.
  T230 består av en högteknologisk mätenhet i plast, två permanent anslutna temperaturgivare samt en elektronisk enhet som beräknar den förbrukade energin utifrån volym och skillnader i temperatur. Mätaren är enkel att installera och avläsa. Tack vare dess utmärkta kombination av hög tillförlitlighet, inget underhåll och långa livslängd bidrar T230 till att hålla de årliga driftskostnaderna på minimal nivå.
 • T330 är en kompakt och robust värmemätare och kylmätare med ultraljudsteknik
 • Alla slags tillbehör för installation, driftsättning, kommunikation etc för Landis+Gyrs mätare.
 • Mätaren har ersätts av UH50