Temperaturgivare

TLS erbjuder lösa temperaturgivare. Temperaturgivare finns i olika varianter, som kabelgivare eller temperaturgivare med kopplingshuvud. De finns att få med noggrannhetsklass B och AA.

Temperaturgivarna säljs i par och får ej separeras för att garantera exakt temperaturmätning. En givare monteras i framledning, och en i returledning. Tänk på att givarspetsen alltid ska nå rörets mitt för att avgöra givardimensionen. För små mätare, upp till DN25, rekommenderas direktgivare. För små direktgivare finns enbart PT500.

När det gäller kabellängder är det bra att tänka på att PT500 tillåter längre kabellängd än PT100 och att 4-tråd tillåter längre kabellängd än 2-tråd.

Alla tempgivare från Landis+Gyr är 2-tråds kabelgivare, klass B. Övriga givare kan levereras separat från Teletrans.

Att tänka på vid beställning:

  • Pt100 eller Pt500 måste matchas med i-verkets inställning
  • UC50 och UH50 finns för antingen Pt100 eller Pt500-givare
  • 2- eller 4-trådsanslutning: Varje temperaturgivare kan anslutas med 2 eller 4 trådar
  • UH50 måste beställas för antingen 2 -eller 4 tråds-anslutning. Efter det avgörs om mätaren ska utrustas med temperaturgivare i fabrik, eller vara redo för temperaturgivaranslutning i fält
  • UC50 har alltid plint för 4-trådsanslutning, kunden kan sedan välja om de vill använda 2 eller -4-trådsgivare. Fabriken monterar aldrig temperaturgivare i UC50. Givare beställs som tillbehör
  • TS200 är Teletrans kabelgivare för 2-trådsmätning. Temperaturgivarna är avsedda för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärrvärmesystem. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500. TS 200 kan användas med dykrör av varierande längd.
  • Alla tempgivare från Landis+Gyr är 2-tråds kabelgivare, klass B. Temperaturgivare för 2- eller 4-trådsmätning, klass B eller AA - TSH H2 TSH är Teletrans parade kabelgivare med kopplingshuvud. De är speciellt lämpade för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier, särskilt i fjärrvärmesystem. De finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500.
  • TS200 är Teletrans kabelgivare för 2-trådsmätning. Finns med valbar instickslängd, kabellängd samt med PT100 eller PT500.
  • TSH är Teletrans parade temperaturgivare med kopplingshuvud. Givaren kan beställas för 2 – eller 4-trådsmätning, PT100 eller PT500 samt med noggrannhetsklass B eller AA.
Till toppen