• SONIX 30D är en flödesmätare med tre par ultraljudssändare som har direkt kontakt med mediet. Jämfört med mätning i en eller två vägar ger 3-vägslösningen högre mätnoggrannhet då större del av flödesprofilen innefattas av mätningen. Det ger en underhållsfri drift samt mer tillförlitliga och noggranna mätningar över lång tid.
  • Vanlig insamlingsteknik för mätdata till energibolag. Robust, flexibel och mycket omtyckt, men då 2G/3G-nätet kommer fasas ut så rekommenderar vi istället NB-IoT.
  • LoRaWan används främst för att kommunicera mätdata mellan mätare och energibolagets system, HES. LoRaWAN är en trådlös kommunikationsteknik baserad på öppna standarder och är speciellt designad för att klara lång livslängd, batteridrift och lång räckvidd. Det kan ses som en liknande, men förbättrad radiolösning jämfört med trådlös M-Bus, men med andra krav på infrastrukturen samt högre krav på att stödja molntjänster.
Till toppen