Kommunikation

Mätdatan behöver kommuniceras med energibolagens system, HES och många gånger även med energibolagens kunder, fastighetsägarna, som vill få data till sina fastighetssystem. För att skicka mätdata finns en rad olika kommunikationsteknologier och du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera vilken teknologi som lämpar sig bäst för din applikation.

Mätarna kan fås med flera olika typer av kommunikationstekniker.

Kommunikationsmodulerna kan fås monterade redan från fabrik eller lösa för montering i fält.

För den data som ska kommuniceras med energibolagets system finns flera olika radioteknologier att välja på.

  • Analog kommunikation lämpar sig för tryck, flöde eller effekt till energibolagens produktionsanläggningar för att styra till exempel en pump. Modulen har två kanaler där man kan välja att få ut exempelvis flöde och effekt eller tryck. Analogmoduler erbjuder momentan styrning.
  • Vanlig insamlingsteknik för mätdata till energibolag. Robust, flexibel och mycket omtyckt, men då 2G/3G-nätet kommer fasas ut så rekommenderar vi istället NB-IoT.
  • Lon är ett gränssnitt som används för att kommunicera med kundens fastighetssystem. LON används specifikt till Schneiders produkter. Det går att få fram till exempel temperatur, effekt och flöde.
  • LoRaWan används främst för att kommunicera mätdata mellan mätare och energibolagets system, HES. LoRaWAN är en trådlös kommunikationsteknik baserad på öppna standarder och är speciellt designad för att klara lång livslängd, batteridrift och lång räckvidd. Det kan ses som en liknande, men förbättrad radiolösning jämfört med trådlös M-Bus, men med andra krav på infrastrukturen samt högre krav på att stödja molntjänster.
  • Modbus är det kommunikationssätt som används mest för att kommunicera data till kundens fastighetssystem. Det kan användas till fabrikat som exempelvis Siemens, Abelco och många fler. Det är ett modernt, standardiserat och välkänt gränssnitt och därmed ett av de mest använda.
  • NB-Iot är en kommunikationsteknologi som använder sig av telekomoperatörernas mobilnät för att kommunicera mätdata mellan mätarna och energibolagens system. Data kan kommunicera ofta, med hög säkerhet samt med hög tillgänglighet. NB-IoT kommunikationen svarar väl upp mot de krav som energibolagen ställer på sin insamling av mätdata.  
  • Pulskommunikation är lämplig för att kommunicera mätdata till fastighetssystem. Det kan användas för mätinsamling eller kontroll av exempelvis ventiler. Det går att få puls ut på volym eller energi. Idag används oftast modernare kommunikationstekniker som LON, MODBUS och trådad eller trådlös M-Bus.
  • M-Bus är en trådbunden kommunikationsteknik som används för fjärravläsning av till exempel mätare för el, vatten, värme och temperatur. Trådad M-Bus lämpar sig väl för både energibolag och energibolagens kunder.
  • Trådlös M-Bus är radioversionen av M-Bus standarden. Det vill säga att datakodningen görs på samma sätt som för M-Bus, men data överförs i stället via radio på det olicensierade frekvensbandet (868 MHz i Europa). Trådlös M-Bus används av både energibolag och fastighetsägare.
Till toppen