UC50 är ett fristående integreringsverk för mätning av värme och kyla som är kompatibel med de flesta flödesgivarna på marknaden. Det går naturligtvis att kombinera med flödesmätaren 2WR7 från Landis+Gyr och 30D från Sonix. UC50 har samma utseende som UH50.