Flödesgivare/Flödesmätare

Vi erbjuder fristående flödesmätare med ultraljudsteknik och pulsutgång, som kan användas med UC50 eller med integeringsverk från annan tillverkare. Flödesmätaren skickar pulser till integreringsverket som motsvarar den volym vatten som mätts in. Vanliga pulstal i Sverige är 2,5 liter/puls och 25 liter/puls.

TSL erbjuder fristående flödesmätare upp till storlek DN 2000. Flödesmätare upp till storlek DN150 erbjuds från Landis+Gyr och i storlekarna DN150 upp till DN 2000 från Sonix.

  • SONIX 30D är en flödesmätare med tre par ultraljudssändare som har direkt kontakt med mediet. Jämfört med mätning i en eller två vägar ger 3-vägslösningen högre mätnoggrannhet då större del av flödesprofilen innefattas av mätningen. Det ger en underhållsfri drift samt mer tillförlitliga och noggranna mätningar över lång tid.
  • 2WR7 från Landis+Gyr är en fristående flödesmätare som kan anslutas till de flesta integreringsverken på marknaden. Flödet mäts med ultraljudsteknik: ultraljudspulser skickas i flödesriktningen respektive mot flödesriktningen. Medströms blir tiden för pulsen att färdas från sändare till mottagare mindre, uppströms blir den motsvarande större. Vattenvolymen beräknas sedan utifrån pulsens färdtid.
  • SONIX 30D är en flödesmätare med tre par ultraljudssändare som har direkt kontakt med mediet. Jämfört med mätning i en eller två vägar ger 3-vägslösningen högre mätnoggrannhet då större del av flödesprofilen innefattas av mätningen. Det ger en underhållsfri drift samt mer tillförlitliga och noggranna mätningar över lång tid.
Till toppen