Ny säljare i Norge

Välkommen Bjørn!

Vi är gla­da över att kun­na pre­sen­te­ra Bjørn Han­sen som vår nya repre­sen­tant i Nor­ge. Bjørn, som bor i Ber­gen och är utbil­dad elekt­ri­ker, kom­mer när­mast från Scan­di­na­vi­an Electric och har varit i ener­gi­bran­schen i näs­tan hela sitt liv. Vi häl­sar Bjørn väl­kom­men till TLS.

Bjørn Hansen
Bjørn Han­senSäl­ja­re, Nor­ge
+47 (0)93 068 495