Välkommen till TLS Jonas!

Jonas bör­jar sitt jobb som säl­ja­re hos oss den 1 decem­ber. Jonas kom­mer när­mast från Mil­tro­nic Swe­den, där han job­bat med för­sälj­ning av elkom­po­nen­ter. Dess­förin­nan har han job­bat på Mer­ce­des Benz och DNB Sve­ri­ge. Jonas är 52 år och bor i Nykö­ping.