ISO-certifiering

TLS Ener­gi­mät­ning AB har tidi­ga­re varit inklu­de­rad i Landis+Gyrs ISO-cer­ti­fi­ka­tion men har sedan okto­ber 2017 egna ISO cer­ti­fi­kat för ISO 9001 och ISO 14001.

TLS cer­ti­fi­e­ring­ar hit­tar du här.