Fortum förlänger avtalet.

Fortum förlänger avtalet med TLS.

Fortum Värme, samägd av Fortum och Stockholm Stad, har valt att inom ramen för det leveransavtal som tecknades 2013 med TLS utlösa förlängning av detsamma att gälla ytterligare ett år. Vi på TLS är mycket glada för detta och ser det som ett tecken på att Fortum är nöjda med våra produkter och med vår service.

TLS Energimätning AB startade 2009 och förser Sveriges, Norges och Danmarks värmeverk med mätare och mätutrustning från Landis+Gyr m.fl.  för mätning av energikonsumtion och flöden. TLS har leveransavtal med de flesta värmeverken i Sverige. TLS omsatte under 2015 ca 43 miljoner kronor på den svenska marknaden.

Share this post