Teknisk support2021-07-20T13:41:51+02:00

Teknisk support

Ring ( 08-400 208 45 ) eller maila ( info@tls.se ) oss om du vill ha teknisk support – vi hjälper dig direkt!

Här nedan har vi sammanställt några vanliga frågor och svar. För detaljerad information samt specifik installationsinformation, gå till respektive produkt för att hitta relevant dokumentation.

Aktivera CMi6110 via tryckknapp2021-04-29T21:05:08+02:00

Aktivera CMi6110 via tryckknapp

Aktivera LON-modul i UH50/C502021-02-15T14:01:30+01:00

Aktivera LON-modul i UH50//C50

Följande behövs för att installera en LON-modul WZU-LON i UH50/UC50:

 • Extern strömförsörjning 24 V DC, avsäkrad med 100mA T.
 • Aktivering av modulen mha medföljande bygel.
 • Identifiering av modulen mha dess Neoron-ID som finns markerat på modulen.
 • XIF-fil (fås av TLS på begäran). XIF-filen behöver läsas in av avläsningsutrustingen för att kunna tolka modulens LON-protokoll.
Anslutning av Sonix 30D till UC502021-02-15T14:40:47+01:00

Anslutning av Sonix 30D till UC50


Displayvisning UH502021-04-29T18:53:02+02:00

Displayvisning UH50

 

LOOP0
Felmeddelande
Energi ackumulerad
Volym ackumulerad
Drifttid
Displaytest
Fram -och returteperatur (växlande)
Temperaturdifferens
Flödeshastighet
Effekt
LOOP1
Flödeshastighet
Datum
Tariffregister 1
Årssticksdag
Energi föregående år
Volym föregående år
Feltid föregående år
Tariffregister 1 föregående år
Egendomsnummer
Fabrikationsnummer
Mjukvaruversion
Mjukvaruversion ickekalibrerad del
Modul 1
Modul 2
LOOP2
Maxväde flödeshastighet med tidsstämpel
Maxvärde flödeshastighet föregående år med tidsstämpel
Maxvärde effekt med tidsstämpel
Maxvärde effekt föregående år med tidsstämpel
Maxvärde framledningstemperatur med tidsstämpel
Maxvärde returtemperatur med tidsstämpel
Maxvärde framledningstemperatur föregående år med tidsstämpel
Maxvärde returtemperatur föregående år med tidsstämpel
Tidsperiod för bestämning av maxvärden
LOOP3
Månadssticksdag
Volym föregående månad
Energi föregående månad
Tariffregister 1 föregående månad
Maxvärde flödeshastighet föregående månad
Maxvärde effekt föregående månad
Feltid föregående månad
LOOP4
Vald tariff
Mätintervall flöde
Mätintervall temperatur
Modul på plats 1
Primär MBus-adress på plats 1
Sekundär MBus-adress
Modul på plats 2
Parameter för snabba pulser: Energi
Parameneter för snabba pulser: Volym
Parameter för snabba pulser: Pulslängd
*Visas bara om funktionen används
Energiförbrukning UH502021-02-15T14:35:35+01:00

Energiförbrukning UH50


Nätmatad UH50 med MBus:

Maxeffekt: 0,8 W
Maxförbrukning per år: 7008 Wh

Nätmatad UH50 med gprs-modul:
Maxeffekt: 2,5 W
Maxförbrukning per år: 21900 Wh

Nätmatad UH50 med NB-IoT-modul:
Maxeffekt: 1,22 W
Maxförbrukning per år: 1687 Wh

F0 i mätarens display2021-02-18T16:52:52+01:00

F0 i mätarens display

Felet F0 innebär att flöde inte kan mätas, p.g.a. luft i mätröret. Under tiden F0 visas i displayen så beräknas ingen volym, effekt och energi. Temperaturer mäts dock och sparas i mätarens minne.

F1 i mätarens display2021-04-29T21:11:28+02:00

F1 i mätarens display

Felet F1 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F1 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F1

F2 i mätarens display2021-04-29T21:11:48+02:00

F2 i mätarens display

Felet F2 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F2 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F2

F3 i mätarens display2021-02-15T10:52:08+01:00

F3 i mätarens display

Då felkod F3 visas i displayen mäts och sparas ingen temperatur, energi eller effekt. Mätaren fortsätter dock att mäta och spara data för flöde och volym. F3 uppstår då referensmotståndet för att kunna utföra temperaturmätningen är defekt eller att den omslutande elektroniken inte fungerar som den ska. En orsak till felet kan vara fuktskador i mätaren.

F4 i mätarens display2021-02-15T10:53:44+01:00

F4 i mätarens display

En mätare som visar felkod F4 har ingen möjlighet att mäta eller spara temperaturer och flödeshastighet. Mätvärdena som registrerades i samma ögonblick som F4 uppkom kan utläsas i dsiplayen. När F4 upptäcks, aktiveras mätarens registrering av feltid (Fd), vilken kan läsas ut i LOOP1 för att få en uppfattning om hur länge mätaren inte registrerat ny mätdata.

F5 i mätarens display2021-04-29T21:10:09+02:00

F5 i mätarens display

Felet F5 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F5 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F5

F6 i mätarens display2021-04-29T21:10:55+02:00

F6 i mätarens display

Felet F6 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F6 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F6

F7 i mätarens display2021-02-15T11:05:56+01:00

F7 i mätarens display

Felkod F7 innebär att ett fel uppstått i mätarens interna minne. Om felet uppstått i den del av minnet som kräver kalibrering (värden för energi och volym), stoppas all mätning och ingen mätdata visas i displayen. Om felet uppstår i en del av minnet som inte kräver kalibrering så kommer enbart den påverkade datan sluta visas i displayen.

Möjliga orsaker: Varje gång data sparas i minnet utför mätaren en ”Read-After-Write-Check”. Om ett fel upptäcks under denna process så kommer mätaren att använda ett redundant minne för all mätdata. Om så sker, registreras felkoden ”F7 prewarning ”, alltså en förvarning om F7. Denna felkod visas inte mätarens display utan kan läsas ut via mätarens optiska gränssnitt eller vi mätarens kommunikationsgränssnitt.

Om ett fel uppstår när data ska sparas till det redundanta minnet, visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

Mätarens programvara utför regelbundna ”Cyclic redundacy checks” (CRC) . Om en avvikelse hittas så visas F7 i mätarens display och mätaren slutar att mäta.

F8 i mätarens display2021-02-18T17:04:59+01:00

F8 i mätarens display

Felkod F8 visas om mätaren inte kunnat utföra en temperaturmätning under mer än 8 timmar. Felkoden visas alltid tillsammans med den bakomliggande felkoden. En mätare som visar F8 mäter inte och sparar ingen mätdata för temperaturer, effekt och energi. Mätaren fortsätter dock mätdata och spara mätdata för flöde och volym.

Vägledande bilder F8

F9 i mätarens display2021-02-15T13:32:09+01:00

F9 i mätarens display

En mätare som visar F9 kan inte utföra någon mätning eller spara någon mätdata. Felkoden uppstår då kommunikationen mellan mikrokontrollern och mätarens ASIC är defekt.

Felkoder i mätarens display2021-07-20T13:19:06+02:00

Felkoder i mätarens display -översikt

Felkod BeskrivningAvhjälpning
F0Inget flöde kan mätasKontrollera att flöde finns. Kontrollera att det inte är luft i systemet. Kontrollera trycket över mätaren (1 bar vid QP, 3 bar vid Qs).
F1Kabelbrott varma sidans temperaturgivareKontrollera att givaren är ordentligt ansluten.
F2Kabelbrott kalla sidans temperaturgivareKontrollera att givaren är ordentligt ansluten.
F3Fel i elektronik för temperaturmätningSkicka mätaren till fabrik för undersökning.
F4Problem med strömförsörjningOm batterimatad mätare: byt batteri
Om nätmatad mätare: kontrollera anslutningen
F5Kortslutning varma sidans temperaturgivareKontrollera att rätt PT-tal används. Om 4-tråd, kontrollera korrekt anslutning.
Testa med annat givarpar.
F6Kortslutning kalla sidans temperaturgivareKontrollera att rätt PT används. Om 4-tråd, kontrollera korrekt anslutning.
Testa med annat givarpar.
F7Fel i mätarens internminneSkicka mätaren till fabrik för undersökning.
F8F1, F2, F3, F5, F6 i mer än 8 timmarKvittera F8 på plats. Åtgärda grundfelet.
F9ElektronikfelSkicka mätaren till fabrik för undersökning.

 

Hantering vid kommunikationsproblem GPRS-mätare2021-07-20T13:20:25+02:00

Hantering vid kommunikationsproblem GPRS-mätare

Felsökning på plats

Om terminal och mätare är installerade sedan tidigare och har slutat kommunicera, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) innan besök i fält.

Om det inte går att få kontakt med mätaren, eller om en ny mätare är installerad och ingen kontakt fås, följ ordningen för felsökning nedan.

 1. Kontrollera lysdioderna på CMi2110:
 • Inga dioder lyser: Kontrollera nätanslutning. Är mätarens display aktiv? Om mätarens display är aktiv men dioderna på CMi2110 inte lyser, byt nätdel.
 • Röd diod blinkar: Fel på GSM-nät eller sim-kort:

a) Kontrollera antennens placering och anslutning.

b) Gör modulen strömlös och starta upp den igen.

c) Testa med annat sim-kort.

 • Grön diod lyser och gul diod blinkar men du får inga svar på sms: Starta om CMi2110 genom att göra den strömlös om starta upp den igen. Skicka sms-kommandot statusför att få info om signalstyrka och status.
 1. Om CMi2110 svarar på sms-kommandot status, och signalstyrkan är 3 eller bättre, men installation av mätare ändå inte lyckas, kontakta Elvaco support (tel. 0300-434300) för vidare felsökning.
 1. Byt CMi2110.
 1. Byt mätare

OBS!

Kontrollera alltid att mätaren är strömlös innan hantering innanför mätarens lock påbörjas.

All hantering av mätarens insida samt kommunikationsmodul måste ske med försiktighet då det är känslig elektronik. För att inte orsaka ESD-skador på mätarens och modulens kretskort ska bara modulens kanter vidröras vid montering och demontering. Kontakterna för strömförsörjning, både på modul och mätare, är känsliga komponenter. Var därför försiktig när du lossar strömkontakterna vid demontering/byte av modul/nätdel.

Nedmonterade mätare och Cmi2110

Då mätare och/eller CMi2110, som bedöms vara felaktiga, monteras ned, vänligen följ nedan instruktioner.

 1. Om CMi2110 byts, förvara den felaktiga modulen i en skyddande kartong/ESD-påse och notera vad som var fel (tex. ”startade ej”, ”kunde inte ansluta till nätet”, ”svarade ej på sms”….)
 2. Kontakta TLS för garantiärende: information om modulens serienummer och felbeskrivning. Om sim-kort monterats ned tillsammans med modulen ska det skickas med. Notera då även telefonnummer i garantiärendet.

a) För mätare med eller utan CMi2110, notera mätarens fabrikationsnummer, storlek (tex DN25), ev. serienummer på CMi2110 samt felbeskrivning och kontakta TLS.

b) TLS återkopplar med upphämningsdokument.

c) När produkten är felsökt hos Elvaco/Landis+Gyr återkopplar TLS och meddelar om nya/reparerade produkter ska skickas eller om inget fel hittades.

TLS/Elvaco kan inte skicka ersättningsprodukter innan den felaktiga produkten mottagits.

 

Inkoppling av temperaturgivare i UH50/UC502021-04-29T21:08:27+02:00

Inkoppling av temperaturgivare i UH50/UC50

Inkoppling av tvåtrådsgivare på UH50 med tvåtrådsplint. Bilden nedan visar en kylamätare, en värmemätare har motsvarande plintar men med numreringen 5,6,7,8.

När 2-trådsgivare ska anslutas på en mätare med 4-trådsplint används de mittersta terminalerna, dvs 5,6,7 och 8. Den vänstra bilden nedan är en värmemätare och den högra en kylamätare. Varma och kalla sidan är detsamma, men terminalernas numrering ändras.

Tvåtråds -och fyrtrådsgivare inkopplas på fyrtrådsplint på UH50/UC50

 

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC502021-02-18T17:08:05+01:00

Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

 • Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
 • Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
 • Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

 1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
 2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
 3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
 4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
 5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
 6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.
M-Bus UH50-UC50 –Mätare svarar ej-kan inte hittas via M-Bus2021-02-15T13:41:36+01:00

M-Bus UH50/UC50 – Mätare svarar ej/kan inte hittas via M-Bus

M-Bus UH50/UC50 –Mätare hittas via M-Bus men inga värden kan läsas ut/bara nollor i telegram2021-02-15T13:43:12+01:00

M-Bus UH50/UC50 –Mätare hittas via M-Bus men inga värden kan läsas ut/bara nollor i telegram

Mätare räknar ingen energi/räkneverket ”fastnat”2021-02-15T13:51:20+01:00

Mätare räknar ingen energi/räkneverket ”fastnat”

Ställa in pulstal UC502021-02-18T17:07:08+01:00

Sätta pulstal UC50 knappar och UltraAssist

Integreringsverket UC50 kan beställas med ett bestämt pulstal, tex 2,5 eller 25 Liter/puls, eller så kan det beställas med fritt pulstal, s.k. one-time adjustable pulsevalue. Det innebär att du vid installationstillfället manuellt väljer önskat pulstal. Efter inställningen kan pulstalet inte ändras.

En UC50 med fritt pulstal är märkt med följande symbol på mätskylten.

Inställning av fritt pulstal kan göras med mätarens knappar eller med programvaran UltraAssist. OBS! Kontrollera noga så att pulstalet överensstämmer med det som den anslutna flödesdelen har.

Med knappar

Vid uppstart från fabrik är mätaren i programmeringsläge vilket ger möjlighet att ställa tid och datum (separat beskrivning). I detta läge kan även pulstal och monteringsplats ställas.

 1. När den översta displayen nedan visas, tryck höger knapp. Den siffra som ska justeras blinkar. Höger knapp byter värde på siffran, vänster knapp flyttar markören ett steg framåt. När hela pulstalet är ställt visas en * till höger i diplayen.
 2. Gå vidare med vänster knapp så att den mellersta displayen nedan visas. Välj monteringsplats hot/cold med höger knapp och tryck sedan vänster knapp tills diplayen visar Nb.
 3. Tryck höger knapp för att sätta mätaren i driftläge.

Om UC50 av någon anledning är i driftläge, och du inte har programmerat pulstal:

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Tryck vänster knapp en gång, displayen visar PaRa. Tryck höger knapp.
 4. Gå med vänster knapp tills du kommer till displaybilderna, med beskrivning, ovan.

Med UltraAssist

Om mätaren är i programmeringsläge kan du hoppa över steg 1 och 2.

 1. Lyft mätarens lock.
 2. Tryck in service-knappen i 3 sekunder tills displayen visar Pruef.
 3. Anslut optoögat till mätarens optiska gränssnitt samt till din PC.
 4. Öppna UltraAssist, programmet kommer automatiskt leta upp mätaren. Om inte, tryck på ✓-symbolen. Vänta tills ett meddelande i dialogrutan indikerar att mätaren är hittad.
 5. Gå till Parameterization och sedan UC50 Pulse Input. Fönstret nedan visas.
 6. Välj önskat pulstal och monteringsplats. Tryck OK för att bekräfta. Fönstret stängs och programmet visar i dialogrutan när inställningen är slutförd.
 7. Tryck på hus-symbolen för att åter ställa mätaren i driftläge.
Ställa tid och datum i mätare2021-02-18T16:41:01+01:00

Ställa tid och datum i mätare

Starta upp mätaren som vanligt, med nätanslutning alternativt batteri. Mätaren befinner sig i så kallat Pb-mode, i ett läge där du kan ställa in tid och datum.

 • Tryck knapp 1 för att välja vilken siffra du vill ställa in (den aktuella siffran blinkar).
 • Tryck knapp 2 för att välja värdet på siffran.
 • När du ställt in korrekt datum tryck knapp 1 för att komma till inställning av tid, vilket sker på motsvarande sätt.
 • Sätt mätaren i driftläge genom att gå med knapp 1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att bekräfta.

När mätaren är i driftläge visar displayen mätarställning alternativt eventuell felkod.

Om mätaren inte är i Pb-mode när den startas upp, eller om du vill ändra tid och datum efter det att mätaren driftsatts, måste du gå in i servicemenyn.

 • Ta av mätarens lock och håll serviceknappen intryckt i ca 3 sekunder, tills diplayen visar Pruef.
 • Tryck knapp 1 så att displayen visar Para. Tryck knapp 2.
 • Gå med knapp 1 genom menyn tills du kommer till tid resp datum och ställ in enligt ovan beskrivning.
 • Gå genom menyn med knapp1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att gå till driftläge.
Trådlös MBus UH50/UC50 – Inga trådlösa telegram mottas2021-04-29T20:57:44+02:00

Trådlös MBus UH50/UC50 –Inga trådlösa telegram mottas

Kryptering

När man väl kan motta telegram så kan de vara krypterade eller okrypterade. Denna inställning sitter i mätaren och kan bestämmas vid beställning eller i efterhand m.h.a UltraAssist. Krypteringsnycklar finns för varje tillverkad mätare, oavsett om den är levererad med kryptering eller ej, och är kopplade till mätarnas fabrikationsnummer.

OBS! Alla inställningar för kommunikation sitter i mätaren och inte i modulen.

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare2021-02-15T13:58:18+01:00

UH50/UC50 med Modbus/Bacnet –Hittar inte mätare

Modbus/Bacnet-modulen till UH50/UC50 är av typen Modbus RTU/Bacnet MS/TP Inte Modbus/Bacnet IP).

UltraAssist -Hittar inte optoöga/ingen mätare ansluten2021-02-15T13:55:55+01:00

UltraAssist -Hittar inte optoöga/ingen mätare ansluten

Gå till datorns Kontrollpanel -> Enhetshanterare -> Portar

Kontrollera vilken COM-port som används till optoögat.

I UltraAssist: Gå till File-> Options. Välj korrekt COM-port.

 

Fortfarande problem: Installera optoögats drivrutiner. För Elvacos optoöga CMa35:
https://support.elvaco.com/hc/sv/articles/115004161649-CMa30-Drivrutiner

Uppdateringsintervall kommunikationsmoduler2021-02-18T17:18:37+01:00

Uppdateringsintervall kommunikationsmoduler

Mätaren samplar mätdata och beräknar energi var fjärde sekund. Mätning och energiberäkning sker helt oberoende av kommunikationsgränssnitt. Beroende på vilken kommunikationsmodul som används så uppdateras den med ny mätdata med olika intervall:

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång2021-02-15T14:33:49+01:00

Upplösning i display UH50/UC50, MBus-telegram och pulsutgång

Displayen på UH50/UC50 har 7 siffor. Andelen heltal respektive decimaler beror på mätarens nominella flöde. För en UC50 beror andelen decimaler/heltal på i-verkets inställda pulsvärde. Se tabeller nedan.

När det gäller absoluttemperaturer så skickas de som heltal i mätarens standard MBus-telegram. Man kan välja att aktivera visning av en decimal på absoluttemperaturen med programvaran UltraAssist. Vid aktivering av absoluttemperaturens decimal i MBus-telegrammet aktiveras även visning av minustecken av negativa värden. Vid negativ temperaturdifferens, flöde eller effekt visas inte minustecknet i standard MBus-telegrammet, utan det måste aktiveras med UltraAssist.

Till toppen