Uppdateringsintervall kommunikationsmoduler

Mätaren samplar mätdata och beräknar energi var fjärde sekund. Mätning och energiberäkning sker helt oberoende av kommunikationsgränssnitt. Beroende på vilken kommunikationsmodul som används så uppdateras den med ny mätdata med olika intervall: