Ställa tid och datum i mätare

Starta upp mätaren som vanligt, med nätanslutning alternativt batteri. Mätaren befinner sig i så kallat Pb-mode, i ett läge där du kan ställa in tid och datum.

  • Tryck knapp 1 för att välja vilken siffra du vill ställa in (den aktuella siffran blinkar).
  • Tryck knapp 2 för att välja värdet på siffran.
  • När du ställt in korrekt datum tryck knapp 1 för att komma till inställning av tid, vilket sker på motsvarande sätt.
  • Sätt mätaren i driftläge genom att gå med knapp 1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att bekräfta.

När mätaren är i driftläge visar displayen mätarställning alternativt eventuell felkod.

Om mätaren inte är i Pb-mode när den startas upp, eller om du vill ändra tid och datum efter det att mätaren driftsatts, måste du gå in i servicemenyn.

  • Ta av mätarens lock och håll serviceknappen intryckt i ca 3 sekunder, tills diplayen visar Pruef.
  • Tryck knapp 1 så att displayen visar Para. Tryck knapp 2.
  • Gå med knapp 1 genom menyn tills du kommer till tid resp datum och ställ in enligt ovan beskrivning.
  • Gå genom menyn med knapp1 tills displayen visar Nb. Tryck knapp 2 för att gå till driftläge.