Läsa ut historiska månadsvärden UH50/UC50

UH50/UC50 sparar den 1:a varje månad (eller det datum du valt som stickdatum) undan mätarställningen för energi och volym, samt maxvärden för effekt, temperatur, flöde. Mätaren kan lagra 60 st. månadsvärden och dessa kan läsas ut i mätarens display eller m.h.a programvaran UltraAssist.

Läsa ut månadsvärden i mätarens display:

  • Tryck Knapp 1 upprepade gånger tills displayen visar ”LOOP 3”.
  • Tryck Knapp 2 för att komma in i LOOP:en. Nu visas den senast månadens stickdatum.
  • Tryck Knapp 2 för att gå in i månadens värden eller tryck Knapp 1 upprepade gånger för att komma till önskad månad.

Läsa ut månadsvärden med UltraAssist:

  1. Öppna UltraAssist-programmet och placera optoögat som är kopplat till datorn på mätarens optiska gränssnitt.
  2. Klicka på den röda check-symbolen uppe till vänster i menyn för att hitta mätaren.
  3. När UltraAssist gittat mätaren gå till övre menyn i programmet och till DATA.
  4. Välj Read out option data with monthly values. Det kan ta ett par minuter att läsa in då det är mycket data. Fönstret nedan öppnas.
  5. Tryck på ?Month. Values. Efter en stund få upp en tabell med de senaste månadernas värden.
  6. Tryck Save för att spara månadsvärdena som en Excel.