Felkoder i mätarens display -översikt

Felkod BeskrivningAvhjälpning
F0Inget flöde kan mätasKontrollera att flöde finns. Kontrollera att det inte är luft i systemet. Kontrollera trycket över mätaren (1 bar vid QP, 3 bar vid Qs).
F1Kabelbrott varma sidans temperaturgivareKontrollera att givaren är ordentligt ansluten.
F2Kabelbrott kalla sidans temperaturgivareKontrollera att givaren är ordentligt ansluten.
F3Fel i elektronik för temperaturmätningSkicka mätaren till fabrik för undersökning.
F4Problem med strömförsörjningOm batterimatad mätare: byt batteri
Om nätmatad mätare: kontrollera anslutningen
F5Kortslutning varma sidans temperaturgivareKontrollera att rätt PT-tal används. Om 4-tråd, kontrollera korrekt anslutning.
Testa med annat givarpar.
F6Kortslutning kalla sidans temperaturgivareKontrollera att rätt PT används. Om 4-tråd, kontrollera korrekt anslutning.
Testa med annat givarpar.
F7Fel i mätarens internminneSkicka mätaren till fabrik för undersökning.
F8F1, F2, F3, F5, F6 i mer än 8 timmarKvittera F8 på plats. Åtgärda grundfelet.
F9ElektronikfelSkicka mätaren till fabrik för undersökning.