F9 i mätarens display

En mätare som visar F9 kan inte utföra någon mätning eller spara någon mätdata. Felkoden uppstår då kommunikationen mellan mikrokontrollern och mätarens ASIC är defekt.