F6 i mätarens display

Felet F6 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F6 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F6