F5 i mätarens display

Felet F5 innebär att man har en kortslutning i temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F5 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F5