F2 i mätarens display

Felet F2 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för kalla sidan. Under tiden F2 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F2