F1 i mätarens display

Felet F1 innebär att mätaren inte känner av någon ansluten temperaturgivare för varma sidan. Under tiden F1 visas i displayen så beräknas ingen effekt och energi. Flödet mäts dock och sparas i mätarens minne.

Vägledande bilder F1