F0 i mätarens display

Felet F0 innebär att flöde inte kan mätas, p.g.a. luft i mätröret. Under tiden F0 visas i displayen så beräknas ingen volym, effekt och energi. Temperaturer mäts dock och sparas i mätarens minne.