Displayvisning UH50

 

LOOP0
Felmeddelande
Energi ackumulerad
Volym ackumulerad
Drifttid
Displaytest
Fram -och returteperatur (växlande)
Temperaturdifferens
Flödeshastighet
Effekt
LOOP1
Flödeshastighet
Datum
Tariffregister 1
Årssticksdag
Energi föregående år
Volym föregående år
Feltid föregående år
Tariffregister 1 föregående år
Egendomsnummer
Fabrikationsnummer
Mjukvaruversion
Mjukvaruversion ickekalibrerad del
Modul 1
Modul 2
LOOP2
Maxväde flödeshastighet med tidsstämpel
Maxvärde flödeshastighet föregående år med tidsstämpel
Maxvärde effekt med tidsstämpel
Maxvärde effekt föregående år med tidsstämpel
Maxvärde framledningstemperatur med tidsstämpel
Maxvärde returtemperatur med tidsstämpel
Maxvärde framledningstemperatur föregående år med tidsstämpel
Maxvärde returtemperatur föregående år med tidsstämpel
Tidsperiod för bestämning av maxvärden
LOOP3
Månadssticksdag
Volym föregående månad
Energi föregående månad
Tariffregister 1 föregående månad
Maxvärde flödeshastighet föregående månad
Maxvärde effekt föregående månad
Feltid föregående månad
LOOP4
Vald tariff
Mätintervall flöde
Mätintervall temperatur
Modul på plats 1
Primär MBus-adress på plats 1
Sekundär MBus-adress
Modul på plats 2
Parameter för snabba pulser: Energi
Parameneter för snabba pulser: Volym
Parameter för snabba pulser: Pulslängd
*Visas bara om funktionen används