Aktivera LON-modul i UH50//C50

Följande behövs för att installera en LON-modul WZU-LON i UH50/UC50:

  • Extern strömförsörjning 24 V DC, avsäkrad med 100mA T.
  • Aktivering av modulen mha medföljande bygel.
  • Identifiering av modulen mha dess Neoron-ID som finns markerat på modulen.
  • XIF-fil (fås av TLS på begäran). XIF-filen behöver läsas in av avläsningsutrustingen för att kunna tolka modulens LON-protokoll.