Nu söker vi nya medarbetare.

Addtech förvärvar samtliga aktier i TLS

Addtech förvärvar samtliga aktier i TLS Energimätning AB.

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i TLS Energimätning AB. Förvärvet skedde den 2 juli 2018. TLS kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Industrial Process.

Verksamheten i TLS kommer att fortsätta utan förändring.

Share this post