Direkte installation i Göteborg

Direkte installation i Göteborg

I oktober udførtes den første direkte installationen af Sonix flowmålere i Sverige. Sonix, som er hjemmehørende i Warszawa i Polen, tilbyder, udover sit sortiment af selvstændige ultralyds-flowmålere, en direkte installation af ultralydstransducere i eksisterende rør. Sonix personel har udført over 100 direkte installationer hos forskellige fjernvarmeselskaber i Polen, og har desuden i nogen tid tilbudt muligheden, sammen med TLS Energimätning, i Sverige.

Med en direkte installereret flowmåler forstås at man borer hul i det eksisterende rør (f.eks. fjernvarme-røret) og monterer 4 eller flere ultralyds-sonder på, som tilsammen måler flow-hastigheden på mediet i røret.

Fordelen ved direkte installation er at man slipper for at kappe det eksisterende rør for at gøre plads til en selvstændig måler, noget som ville kræve en nedskalering af dimensionen, hvilket igen kan give anledning til tryktab i systemet.

Installation vid fjärrvärmeverket på Lindholmen vid Hisingen i Göteborg

Plads: Lindholmen på Hisingen i Göteborg

Anlæg: Fjernvarme ind til absorptionskølemaskinen som forsyner de omliggende lokaler med køling. Fjernvarmerøret har dimensionen DN250 og opererer med flow op til ca. 400 m3/h og temperaturer op til 110°C. Direkte installationen udføres på returledningen.

Måling til afregning udføres herefter på kølesiden. Formålet med denne installation, er at måle hvor meget fjernvarme der går til for at skabe kølingen.

Isolering fjernes fra røret, og Sonix personel måler op og markerer hvor hullerne skal bores til montering af ultralydsproberne.
Der lukkes for gennemstrømning og røret tømmes.
Flödet stängs av och röret töms.
Rørlæggere borer hul på de punkter i røret som Sonix folkene har markeret. Tilbagebleven vand tømmes ud og muffer til montering af ultralydsprober svejses på.
Mufferne er færdigsvejset og forberedt til ultralydsproberne. asldkjkasdjflkjasdfjlkasdjfkljasasdfasdfasdfasdfasdklfj
n kontrollant fra Inspecta sprayer magnetisk pulver på svejsningen for at kontrollere om der er revner/ initieringspunkter inden det er tid til trykprøvning af systemet.
Ultralydsproberne monteres i mufferne og styrekabler tilsluttes.
Ultraljudsproberna monteras i muffarna och kontrollkablar ansluts.
Ultralydsproberne er monterede.
Ultraljudsasdfasdfasdfasdfasdfproberna är monterade.
Krzysztof fra Sonix viser hvordan ultralyds-proberne skal være orienterede i røret. asjasldjkflkasjdlfkjaklsdjfklasdjklf
Styrekablerne tilsluttes til en Sonix elektronikdel. Elektronikdelens pulsudgang kobles til et regneværk som tilsluttes til temperaturfølere, som montereres i frem- og returledningen. asdfasdfasdfasdfasdf
Ultralydssignalet måles og analyseres, og kalibreres i elektronikdelen. Røret fyldes herefter med vand. Først udføres kalibrering af måler-installationen uden flow og siden med stigende flow.
Alt er klart og Göteborg Energi har nu en præcis måling af fjernvarmen til kølemaskinen. Karin Ekström, produktchef på TLS, sammen med Krzysztof Kolodziej fra Sonix og Roy-Arne Nordström fra Göteborg Energi.
 

SONIX

Sonix producerer store ultralydsflowmålere i størrelsesområdet DN100 – DN2000. Et rigtigt håndværk udført af dygtige ingeniører. I Sverige har TLS leveret ca. 60 målere i løbet af de sidste 5 år i størrelseområdet DN150 – DN350.

TLS er importør af Landis+Gyr målere til fjernvarme, -køling og vand i Danmark, Sverige og Norge. TLS har et nært samarbejde med Elvaco, som udvikler interne moduler til energimålere for kommunikation via GPRS-nettet. Vi er desuden eksklusiv importør af store ultralydsmålere fra Sonix og temperaturfølere fra Teletrans. Medarbejderne har mangeårig erfaring inden for energimåling. TLS har kontor i Roskilde, Stockholm og Oslo. Vores ambition er at give kunderne den absolut bedste service i alle døgnets timer.

Share this post