Dataindsamling uafhængigt af målerleverandør

Dataindsamling uafhængigt af målerleverandør

TLS leverer komplette måler- og systemløsninger til fjernvarme og vand, til energi-selskaber, industriselskaber og boligforeninger. Her følger en kort sammenfatning af vores produkter.

TLS systemløsninger

Vores systemløsninger bygger på åben og standardiseret teknologi. Åbenhed og standard er forudsætninger og garanti for vedligeholdelse og fremtidig systemudbygning. Det er også grunden til en fungerende udskiftelighed og konkurrence.

Eksempel på en systemkonfiguration:
Opsamling fra grupper af målere via trådløs MBus og hjemsending via mobilt bredbånd.

 

Åbenhed og standard

  • Åbenhed og standarder giver konkurrencemæssige fordele.

  • Eksisterende varme- og vandmålere, selv fra vores konkurrenter, kan udgøre en del af den færdige systemløsning.

  • Manuel måleraflæsning eller Walk-by system, kan enkelt og omkostningseffektivt erstattes med TLS systemløsninger.

  • Ingen krav om omkostningskrævende centralsystem.

  • Alarmfunktioner som f.eks. lækageovervågning og grænseværdiovervågning, kan sendes direkte til driftsansvarlig via SMS eller e-mail.

  • Rapportering målerdata kan gøres med Microsoft Excel.

Infrastruktur

Infrastrukturen bygger hovedsaglig på standard M-Bus løsninger og GSM/GPRS.

Viden og planlægning

Vores mål er en enkel og robust systemopbygning som vores kunder selv kan implementere i sin virksomhed.

Målere

TLS er forhandler af de verdenskendte og anerkendte varme- og kølemålere fra Landis+Gyr samt vandmålere efter ultralydsprincippet i vores eget brand.

 

 

Landis+Gyr
UltraHeat T550

Egenskaber og fordele
• Præcis og robust
• Flervejskommunikation (2 modulpladser)
• Enkel betjening med to knapper
• Datalogger til overvågning
• Detaljeret hændelseslog
• Ingen krav til flowstabiliserende lige rørstræk
• Flow-del i massivt metal
• Modstandsdygtig over for tilsmudsning
• DuraSurface flowrørs-profil

Landis+Gyr
UltraHeat T330

Egenskaber og fordele
• Kompakt og alligevel robust
• 1 enkelt modulplads til kommunikationsmodul
• Enkel betjening med en knap
• Detaljeret hændelseslog
• Ingen krav til flowstabiliserende lige rørstræk
• Flow-del i massivt metal
• Modstandsdygtig over for tilsmudsning
• DuraSurface flowrørs-profil

 

 

 

TLS SC7 vandmåler

Egenskaber og fordele
• Ultralydsteknik, høj præcision
• Lavt start flow
• Ingen bevægelige dele, vedligeholdelsesfri
• Kontinuerlig kontrol af ultralydssignalets kvalitet
• Alarmfunktion for lækage og for lav temperatur
• Fjernaflæsning via:
• M-Bus
• Trådløs M-Bus, T1 eller C1 mode
• Valgfri montageposition
• Optisk grænsesnit
• IP68

Nogle af vores referencer:

E.on Varme AB , 15 000 målere
E.on gennemførte et projekt med villa-målere over fire år, hvor TLS levererede UH50 med Elvacos GPRS modul, CMi2110. Totalt har vi leveret ca. femtentusinde T550 målere med GPRS til projektet. Desuden har TLS yderligere levereret UH50 med M-bus som tilsluttes til CMe2100 ekstern GPRS modul. Projektet afsluttedes i efteråret 2014 og TLS leverer fortsat UH50 med både intern GPRS eller M-bus efter en ny aftale. Målerværdi-indsamling sker med Metering systemet fra Elvaco AB.

Fortum Varme AB, 4 500 målere
TLS har nu levereret målere til Fortum i knap 4 år. I foråret 2014 valgte Fortum at skifte sin tidligere leverandør af GPRS-kommunikation og TLS har siden da, levereret ca. fire tusinde fem hundrede T550 med intern GPRS modul, CMi2110. Målerværdi-indsamlingen sker i et system fra ONE Nordic AB.

Tekniska Verken i Linköping AB (Driftum), ca. 8 000 målere
Tekniska Verken Driftum har monteret ca. otte tusinde T550 med CMi2110. Projektet indeholder T550 med Elvacos interne GPRS modul CMi2110. Målerværdierne levereres til Elvacos Metering system.

Kontakt os for et møde

For mere information er du velkommen til at kontakte:

Claus Hoffmann
Sales Manager, CEO
+45 60 175 000
claus.hoffmann@tlsdanmark.dk

Share this post