Addtech förvärvar samtliga aktier i TLS Energimätning AB

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i TLS Energimätning AB. Förvärvet skedde den 2 juli 2018. TLS kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Industrial Process. Verksamheten i TLS kommer att fortsätta utan förändring.