20 oktober flyttar vi till nya lokaler!

Den 20 oktober blir TLS sista dag på den gamla adressen. Den 23 oktober slår vi upp portarna till våra nya fina lokaler i Hebbeska huset på Skeppsbron 32 i Stockholm. Vi kommer att ha samma telefon- och faxnummer som tidigare.

Hebbeska huset stod färdigt 1647, drygt 100 år senare, 1760 förvärvade Johan Fredrik Hebbe fastigheten av en fru Stiernhööks arvingar. Han byggde på huset med en våning, just den våningen som vi har våra nya lokaler, och gav byggnaden ett brutet tak. Invändigt lät han anlägga en praktfull trappa med ett smitt räcke. I dag hyrs fastigheten ut som kontor och butiker. KÄLLA: WIKIPEDIA